Witaj na stronie Usługi TCS!

TCS (ang. Terena Certificate Service) jest usługą dodatkową, dodaną do usługi przyłączenia do sieci PIONIER. Usługa pozyskiwania elektronicznych certyfikatów dotyczy tylko i wyłącznie organizacji uprawnionych, do których należą jednostki wiodące MAN i KDM oraz jednostki przyłączone do sieci PIONIER pośrednio poprzez sieci jednostek wiodących. Główna działalność organizacji uprawnionej musi być związana z badaniami lub edukacją, bądź polegać na współpracy lub działaniu na rzecz środowiska naukowo-badawczego.
Certyfikaty uzyskiwane są na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, występującej w niej jako NREN (ang. National Research and Education Networking Organization), a GEANT (ang. pan-European data network for the research and education community).
Usługa TCS umożliwia złożenie wniosku o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikaty generuje i podpisuje urząd certyfikujący uznany jako zaufany w całej sieci Internet. Obecnie trwa proces przenoszenia się na nową platformę oferowaną przez firmę SECTIGO, który stanie się dostawcą certyfikatów dla Usługi TCS. Do końca kwietnia 2020 dostępny będzie aktualny portal oferowany przez firmę DigiCert . Certyfikaty podpisywane są przez urząd certyfikujący. PCSS rejestruje w Usłudze jednostki uprawnione. Jednostki we własnym zakresie rejestrują swoją organizację oraz domeny. Dla nowej platformy rejestracja organizacji będzie się odbywała przez PCSS a rejestracja domeny przez lokalnego administratora. Domena dodatkowo będzie zatwierdzana przez PCSS.

Definicje:
 • CA - Certification Authority
  Dla usługi TCS funkcję CA pełni firma DigiCert.
  Od maja 2020 funkcję będzie pełniła firma SECTIGO.

 • RA - Registration Authority
  Dla usługi TCS funkcję RA pełni każda organizacja, która podpisała umowę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym na świadczenie usługi TCS.

 • Administrator RA
  Osoba upoważniona do zarządzania usługą w ramach organizacji.

 • Lokalny administrator Usługi TCS
  Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie usługi TCS w ramach danej organizacji.
  Jej zadaniem jest zatwierdzanie wniosków składanych w ramach organizacji.