Witaj na stronie Usługi TCS!

TCS (ang. Terena Certificate Service) jest usługą dodatkową, dodaną do usługi przyłączenia do sieci PIONIER. Usługa pozyskiwania elektronicznych certyfikatów dotyczy tylko i wyłącznie instytucji uprawnionych, do których należą jednostki wiodące MAN i KDM oraz jednostki przyłączone do sieci PIONIER pośrednio poprzez sieci jednostek wiodących. Główna działalność instytucji uprawnionej musi być związana z badaniami lub edukacją, bądź polegać na współpracy lub działaniu na rzecz środowiska naukowo-badawczego.
Certyfikaty uzyskiwane są na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, występującej w niej jako NREN (ang. National Research and Education Networking Organization), a GEANT (ang. pan-European data network for the research and education community).
Usługa TCS umożliwia złożenie wniosku o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikaty generuje i podpisuje urząd certyfikujący uznany jako zaufany w całej sieci Internet. Obecnie dostawcą certyfikatów dla Usługi TCS jest firma DigiCert z USA. Certyfikaty podpisywane są przez urząd certyfikujący. PCSS pełni dla Usługi TCS rolę urzędu rejestracji (RA). Rejestruje w Usłudze jednostki uprawnione. Jednostki we własnym zakresie rejestrują swoją organizację oraz domeny.

Definicje:
 • CA - Certification Authority
  Dla usługi TCS funkcję CA pełni firma DigiCert.

 • RA - Registration Authority
  Dla usługi TCS funkcję RA pełni każda instytucja, która podpisała umowę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym na świadczenie usługi TCS.

 • Administrator RA
  Osoba upoważniona do zarządzania usługą w ramach instytucji.

 • Lokalny administrator Usługi TCS
  Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie usługi TCS w ramach danej instytucji.
  Jej zadaniem jest zatwierdzanie wniosków składanych w ramach instytucji.