Instytucja: Pomorski Uniwersytet Medyczny

TERENA Personal Certificate - nowy wniosek

Dane wnioskującego
Informacje dodatkowe
Instytucja:
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Mając na względzie uregulowania zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na udostępnienie i przesyłanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku drogą elektroniczną do Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 oraz na przetwarzanie przez ten podmiot danych w celu weryfikacji tożsamości wnioskującego o certyfikat osobisty. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania.